Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti - Scurt istoric

Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” din Bucureşti este situată în cartierul Militari, pe strada Televiziunii nr. 13-15, în sectorul 6. Ea a fost înfiinţată în anul 1964, de Prea Sfinţitul Evloghie Oţa († 1979), şi este condusă în prezent de părintele stareţ Arhimandritul EFTIMIE Vrânceanu. De asemenea, mânăstirea este reşedinţa episcopală a Prea Sfinţitului FLAVIAN Bârgăoanu. Mănăstirea se află sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, condusă în prezent de ÎPS Mitropolit VLASIE Mogârzan. În anul 1924, în urma Conferinţei pan-ortodoxe de la Constantinopol din 1923, Biserica Ortodoxă hotăra înlocuirea calendarului iulian, declarat ,,nu fără de lipsuri”, cu calendarul gregorian. Hotărârile Conferinţei de la Constantinopol au provocat disensiuni în urma cărora lumea ortodoxă s-a împărţit în două, pe de o parte - Bisericile Ortodoxe Greacă, Bulgară, Română şi Patriarhiile Constantinopolului, Alexandriei şi mai târziu a Antiohiei care au acceptat noul calendar, gregorian, şi, pe de altă parte - Bisericile Ortodoxă Rusă, Sârbă şi fracţiuni ale Bisericilor Ortodoxe Greacă, Bulgară şi Română, Sfântul Munte Athos şi Patriarhia Ierusalimului care au păstrat calendarul iulian până astăzi. Cititi mai mult...

 

1/14 Octombrie - Acoperământul Preasfintei de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria

Trebuie să ştim că acest praznic a început a se prăznui pentru o pricină ca aceasta: în zilele împăratului Leon cel Înţelept în Constantinopol, spre o duminică, făcându-se priveghere de toată noaptea în sfânta biserică Vlaherna a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, în întâia zi a lunii octombrie, şi mulţimea poporului stând înainte, ca la patru ceasuri de noapte fiind, Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos şi-a ridicat ochii în sus împreună cu ucenicul său, Fericitul Epifanie, şi au văzut pe Împărăteasa cerului, pe ocrotitoarea a toată lumea, pe Preasfânta Fecioară Născătoare de Dumnezeu, stând în văzduh şi rugându-se, strălucind cu lumină şi acoperind pe popor cu cinstitul său omofor, înconjurată de oşti cereşti şi de mulţime de sfinţi, care stăteau în haine albe cu cucernicie împrejurul ei; din care doi erau mai aleşi, Sfântul Ioan înaintemergătorul şi Evanghelistul Ioan.

Iar cele cu umilinţă graiuri ale rugăciunii ei către iubitul său Fiu şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, acestea s-au auzit: "Împărate ceresc, primeşte pe tot omul cel ce Te slăveşte pe Tine, şi cheamă în tot locul preasfânt numele Tău; şi unde se face pomenirea numelui meu, acel loc îl sfinţeşte, şi preamăreşte pe cei ce Te preamăresc pe Tine, şi pe cei ce cu dragoste mă cinstesc pe mine Maica Ta.

Primeşte-le toate rugăciunile şi făgăduinţele şi-i izbăveşte din toate nevoile şi răutăţile". ştiind şi noi pe solitoarea şi pe acoperitoarea noastră, să năzuim către dânsa cu umilinţă strigând: "Acoperă-ne pe noi cu acoperământul tău, Preasfânta Fecioară, în ziua răutăţilor noastre; acoperă-ne în toate zilele noastre, iar mai ales în ziua cea rea când sufletul de trup se va despărţi, de faţă să ne stai întru ajutor, şi să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din văzduh, cele de sub cer, şi în ziua înfricoşătoarei judecăţi, să ne acoperi pe noi întru ascunsul Acoperământului tău".

Video - GEORGE BUHNICI PREZENTATORUL PRO Tv DEVINE PRIMUL ROMAN CU MICROCIP IMPLANTAT

Dragi credinciosi, pe canalul Youtube si pe mai multe retele de socializare circula de cateva zile un videoclip tulburator. George Buhnici, prezentatorul Pro TV a devenit primul roman care isi implanteaza un microcip sub piele de bunavoie. Totul s-a petrecut in direct la Pro Tv intr-una din diminetile trecute in cadrul unei emisiuni de IT (noile tehnologii.) Sub masca necesitatii de si mai multa siguranta si pentru ca este si "cool", prezentatorul Pro TV GEORGE BUHNICI, in prezenta unei numeroase audiente isi introduce in mana de buna voie pecetea Antihristului. Dupa ce au terminat cu propaganda pornografica, propaganda homosexuala si dupa ce de sute de ori au atacat ortodoxia, iata ca cei de la Pro TV ating si cel mai sensibil dintre subiectele cresitinilor ortodocsi practicanti din Romania, implantul cu pecetea Antihristului.

Sa ne pastram discernamantul de crestini ortodocsi botezati in numele Sfintei si de o viata facatoarei Treimi cu numele Mantuitorului nostru Hristos  si sa nu uitam cuvintele Mantuitorului Hristos adresate Sf. Apostol Petru: "Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri."

Cititi va rog si:

PREDICA PREASFINTITULUI FLAVIAN ILFOVEANUL REFERITOARE LA CARDURILE DE SANATATE

26 septembrie / 9 octombrie - Pomenirea mutarii la Domnul a Sfantului Slavitului Apostol si Evanghelist Ioan

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan - de Dumnezeu cuvîntătorul - era fiul lui Zevedei şi al Salomiei, care era fiica lui Iosif Logodnicul. Acesta a fost chemat de la mrejile pescăreşti la pro-poveduirea Evangheliei. Cînd Hristos Domnul, umblînd pe lângă marea Galileii, îşi alegea din pescari apostoli şi a chemat pe cei doi fraţi, pe Petru şi pe Andrei, atunci a văzut şi pe Iacob al lui Zevedei şi pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedei, tatăl lor, legîndu-şi mrejele lor, şi i-a chemat la Sine. Iar ei, îndată lăsând corabia şi pe tatăl lor, au mers după Dânsul (Matei 4, 11-22). La primirea sa, Ioan a fost numit de Hristos Domnul fiu al tunetului, căci ca tunetul avea să se audă în toată lumea şi tot pămîntul să umple. Şi umbla după Bunul său Învăţător urmînd paşilor Lui, şi învăţînd înţelepciunea care ieşea din gura Lui. Şi era foarte iubit de Hristos, Domnul său, pentru nerăutatea lui cea desăvîrşită şi pentru curăţia fecioriei. Şi l-a cinstit pe el Domnul, între cei doisprezece apostoli, ca pe un prea ales şi era unul din cei trei mai de aproape ucenici ai lui Hristos, cărora le descoperea mai mult tainele Sale cele Dumnezeieşti. Cînd a vrut să învieze pe fiica lui Iair, n-a lăsat nici pe unul să meargă după Sine, fără numai pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan. Cînd în Tabor a vrut să-şi arate slava Dumnezeirii Sale, a luat pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan. Cînd se ruga în grădină şi acolo nu era fără de Ioan, pentru că zicea ucenicilor: "Şedeţi aici, pînă ce Mă voi duce acolo şi Mă voi ruga. Şi luînd cu Sine pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zevedeu, a început a se întrista şi a se mîhni" (Matei 26, 36-37).

Manastirea Sf. Apostol si Evanghelist Ioan din insula Patmos, Grecia

Pretutindenea Ioan, ca un iubit ucenic al lui Hristos, a fost nedepărtat de Dânsul. Iar cum îl iubea pe el Hristos, este cunoscut de acolo că s-a culcat pe pieptul Lui. Căci, la Cina cea de taină, Domnul a spus dinainte de vînzătorul său şi se întrebau ucenicii, nepricepîndu-se pentru cine grăieşte. Atunci Ioan s-a culcat pe pieptul iubitului învăţător, precum singur spune în Evanghelia sa: "Iar la masă era rezemat la pieptul lui Iisus unul dintre ucenicii Lui, pe care-l iubea Iisus". Deci, Simon Petru i-a făcut semn acestuia şi i-a zis: "Întreabă cine este despre care se vorbeşte". Şi că-zînd acela astfel la pieptul lui Iisus, I-a zis: "Doamne, cine este?" (Ioan 13, 23-25). O dragoste ca aceasta avea el spre Hristos Domnul, încît putea fără de oprelişte să se rezeme pe pieptul Domnului şi să întrebe cu îndrăzneală despre taina aceea. Ioan avea către Domnul său dragoste mai multă decît alţii. Pentru că, în vremea patimilor Domnului, toţi lăsând pe Păstorul lor au fugit, numai el singur privea nedepărtat spre toate chinurile lui Hristos, pătimind cu inima împreună cu Dânsul, şi plîngînd şi tînguindu-se cu Prea-curata şi Prea nevinovata Fecioară Maria, Maica Domnului. Chiar şi la cruce şi la moarte, împreună cu dînsa nu s-a depărtat de Cel ce a pătimit pentru noi, Fiul lui Dumnezeu. Şi sub cruce s-a numit de Dânsul fiu al Prea curatei Fecioarei Maria. Căci răstignit fiind Domnul pe Cruce,... văzînd pe mama Sa şi pe ucenicul pe care îl iubea stînd alături, a zis mamei Sale: "Femeie, iată fiul tău!" Apoi a zis ucenicului: "Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a lua-t-o la sine" (Ioan 19, 26-27).

Pestera unde Sf. Apostol si Evanghelist Ioan a scris ultima carte a Sf. Scripturi, Cartea Apocalipsei

Şi o avea pe ea la sine, ca pe mama sa în toată cinstea, şi i-a slujit ei pînă la cinstita şi slăvita ei adormire. Iar la adormire, ducîndu-se cinstitul şi Sfântul ei trup al Maicii lui Dumnezeu la mormînt, Sfântul Ioan a dus înaintea patului Ei stîlparea ce strălu-cea ca o lumină, pe care Arhanghelul Gavriil o adusese Preacuratei Fecioare, spunîndu-i de mutarea ei de pe pămînt pe cer.

Iar după adormirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu s-a dus cu ucenicul său Prohor în Asia, unde-i căzuse lui soarta, ca acolo să propovăduiască cuvîntul lui Dumnezeu. Şi mergînd se mîh-nea, pentru că vedea înainte ispitele cele de pe mare, pe care le şi spusese ucenicului său Prohor. Şi dacă intrară din Ioppi în corabie, şi începură a merge, s-a ridicat o furtună mare în ceasul al unspre-zecelea din zi şi s-a spart corabia în noaptea aceea, şi toţi cei ce erau în corabie înotau prin valurile mării. Iar în ceasul al şaselea din zi, i-a aruncat marea vii pe toţi la uscat, ca la cinci stadii de la Seleucia, numai singur Ioan a rămas în mare. Iar Prohor plîngînd mult pentru el, s-a dus în Asia. Şi mergînd patruzeci de zile, a sosit la un sat ce era lângă mare, şi s-a odihnit de osteneală. Şi privea spre mare şi se întrista pentru Ioan, şi iată, din mare spumîndu-se un val, s-a trîntit de mal cu sunet tare şi a dat afară pe Ioan viu.

Cititi mai mult...

Sf. Ioan Gura de Aur: "Cei mai multi leaga prietenii pe motive lumesti"

Astazi îi vedem pe cei mai multi ca au alte motive de prietenie. Unul iubeste pentru ca este iubit, celalalt pentru ca a fost cinstit, altul pentru ca cineva l-a ajutat la vreo problema lumeasca de-a lui, un altul pentru vreun oarecare motiv asemana­tor, însapentru a gasi pe cineva sa iubeasca pe aproapele lui cu adevarat în numele lui Hristos, si asa cum trebuie, este greu. Pentru ca cei mai multi încheaga între ei prietenii pentru motive lumesti.

Daca cercetam lucrurile, vom gasi ca de cele mai multe ori oamenii se leaga între ei avand ca motiv prietenia, si nu iubirea. Şi daca cineva mi-ar fi dat aceasta posibilitate sa fac aceasta cercetare la o mare masa de oameni, ar fi fost cu putinta sa dovedesc ca cei mai multi sunt uniti între ei, avand ca motiv problemele lumesti. Iar acest lucru este dovedit de motivele care produc dusmania. Şi pentru ca acestia sunt uniti între ei datorita acestor motive fara importanta, de aceea legatura dintre ei nu este una calda, si nici continua, ci imediat ce apare vreo jignire, stricaciune în bani, invidie, dragoste zadarnica, si orice altceva asemanator, întrerupe iubirea.

Fiindca nu-si gaseste radacina spirituala. Cat timp ar fi existat aceasta radacina spirituala, nici unul din lucrurile lumesti nu ar fi fost cu putinta sa distruga pe cele duhovnicesti. Pentru ca iubirea care-L are ca motiv pe Hristos este una stabila, neîntrerupta si nestricacioasa, si nimic nu va putea sa o distruga. Nici barfele, nici primejdiile, nici moartea, nici altceva asemanator. Mai mult, cel care iubeste asa, si pateste rautati nemasurate, nu va distruge aceasta legatura a lui, fiindca se sprijina pe aceasta împarateasca tema a iubirii.

Pentru ca cel care iubeste fiindca este iubit, chiar si în cazul cand i se întampla ceva neplacut, distruge iubirea, în timp ce acela care este legat datorita acelei iubiri a lui Hristos, niciodata nu va întrerupe legatura lui. Pentru aceasta si Pavel zicea: „Iubirea niciodata nu se sfarseste” (I Corinteni)

Sfantul Ioan Gura de Aur, Texte alese, volumul I

Save

Save

Save

Save

Save

Pagina 1 din 53

Facebook

Contact

Manastirea Adormirea Maicii Domnului Bucuresti

  • Adresa: Str. Televiziunii, nr. 13, sector 6
  • Email: amdmamd@yahoo.com
  • Telefon: 0784.291.624