Marturisirea de credinta a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe de Rasarit

E-mail Print PDF

Prin can. 3 al Soborului al-II-lea ecumenic, can. 7 al Sinodului al III-lea ecumenic, can. 1 al Sinodului al IV-lea ecumenic, can. 1 al Sinodului al VI-lea ecumenic, can. 1 al Sinodului al VII-lea ecumenic etc, Sfinșii Părinti îi caterisesc pe cei ce „introduc sau numai acceptă scornituri în materie de credință” precum a fost introducerea calendarului gregorian în uzul Bisericii, schimbarea datei Paștelui din 1926 și 1929 și prăznuirea acestuia odată cu catolicii și mai înaintea iudeilor, reducerea sau chiar anularea postului Sfintilor Apostoli, prăznuirea marilor sărbători ale Bisericii la aceeași dată cu catolicii, protestantii și neo-protestantii etc.

La aceste canoane ale Sfinților Părinți, se adaugă anatemele patriarhilor celor patru Patriarhii Ortodoxe (Alexandria, Constantinopol, Antiohia și Ierusalimul), recunoscute și publicate sub denumirea de Enciclice Sinodale (Sigilioanele patriarhale) din 1583, 1756, 1848, prin care cei ce au introdus sau numai au acceptat inovații în materie de credință (precum cele de mai sus), sunt caterisiți de Sinoadele Patriarhiilor Ortodoxe și numiți „lipsiți de Dar”.

În conglăsuire cu Sfinții Părinți, care (prin ale lor canoane) și cu Sinoadele Patriarhiilor Ortodoxe (prin anatemele enciclicelor sinodale) îi numesc pe aceștia „caterisiți și lipsiți de Dar”, așa și noi, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe de Răsărit din România numim „caterisiți și lipsiți de Dar” pe toți cei care au primit inovații în materie de credință. Conform can. 15 al celui dintâi și celui de al doilea Sobor de la Constantinopol din anul 861, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe de Răsărit din liturgică sau alte relații confesionale cu cei, care din 1924 (în România) au primit schimbarea calendarului.

În acest sens, pe baza canoanelor Sfinților Părinți și a deciziilor sinodale (de mai sus) ale marilor patriarhi ai lumii, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe de Răsărit din România nu recunoaște nici una dintre tainele Bisericilor aflate în schisma calendaristică, cu excepția botezului. Nu recunoaștem nici hirotonie, nici jertfa euharistica, nici maslu, nici mirungere, nici cununie, nici spovedanie și nici botez (dacă acesta din urmă nu este făcut dupa rânduiala Ortodoxiei adică în trei afundări - conf. Can. 50 Apostolic). Acest lucru îl întărim prin faptul că Sfinții Parinți de la Sinodul al VI-lea ecumenic, în tâlcuirea can. 6, nota 204, prin puterea pricipiului scumpătății, precizează că „toți prezbiterii, ca și episcopii ce se vor caterisi pentru aratate învinuiri (inovații în materie de credință n.ed), unii ca aceștia nu pot nici a blagoslovi, nici a sfinți, nici vreo altă sfințită lucrare a face, nici a cumineca pe cineva (…) findcă în toate aceste sfinte lucrări se face împărtăsire de binecuvântare și de sfințenie, pe care ei nu o au”. Deci unii ca aceștia nu mai au putere de a mai săvârși nici taine ale Bisericii, nici ierurgii și nici altă lucrare de sfințenie.

Cu atât mai mult, nu acceptăm nici o taină săvârșită de ereticii apuseni sau alte confesiuni care își au originea în schisma din 1054. România se îngrădește pe sineși, și nu acceptă comuniunea liturgică sau alte relații confesionale cu cei, care din 1924 (în România) au primit schimbarea calendarului. În acest sens, pe baza canoanelor Sfinților Părinți și a deciziilor sinodale (de mai sus) ale marilor patriarhi ai lumii, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe de Răsărit din România nu recunoaște nici una dintre tainele Bisericilor aflate în schisma calendaristică, cu excepția botezului (dacă este facut prin 3 afundari - conf. Can. 50 Apostolic). 

Acest lucru îl întărim prin faptul că Sfinții Parinți de la Sinodul al VI-lea ecumenic, în tâlcuirea can. 6, nota 204, prin puterea pricipiului scumpătății, precizează că „toți prezbiterii, ca și episcopii ce se vor caterisi pentru aratate învinuiri (inovații în materie de credință n.ed), unii ca acețtia nu pot nici a blagoslovi, nici a sfinți, nici vreo altă sfințită lucrare a face, nici a cumineca pe cineva (…) findcă în toate aceste sfinte lucrări se face împărtăsire de binecuvântare și de sfințenie, pe care ei nu o au”. Deci unii ca acestia nu mai au putere de a mai săvârși nici taine ale Bisericii, nici ierurgii și nici altă lucrare de sfințenie. Cu atât mai mult, nu acceptăm nici o taină săvârșită de ereticii apuseni sau alte confesiuni care își au originea în schisma din 1054.

Dar, pentru ca noi, împreună cu Sfinții Părinți, îi numim pe schismatici drept „caterisiți și lipsiți de Dar”, prin urmare nu recunoastem nici una din tainele săvârșite de acestia, cu excepția botezului ortodox (dacă acesta este făcut dupa rânduiala Ortodoxiei în trei afundări - Conf. Can. 50 Apostolic) - și acesta prin pogorământ, cu atât mai mult nu recunoaștem și chiar le numim nule și lipsite de lucrarea Sfântului Duh.

Respingem erezia ecumenismului 

Sfintele canoane ale Bisericii Ortodoxe opresc rugăciunea în comun cu ereticii și schismaticii (prin can. 10, 11, 45, 65 ale Sfinților Apostoli, can. 6, 9, 32 din Laodiceea). Pentru aceasta, nici noi, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe de Răsărit din România, nu primim nici un fel de împreună-slujire, nu săvârșim nici una din cele șapte Taine ale Bisericii, nici ierurgii și nici o altă lucrare duhovnicească cu adepții și reprezentanții ecumenismului contemporan. Nu acceptăm nici un fel de rugăciune în comun cu acești eretici ecumenițti (papistași, monofiziți, luterani, calvini, protestanți, neoprotestanți etc), sectanți, păgâni sau schismatici nou-calendariști, ce au nesocotit horărârile Sfinților Părinți purtători de Duh de la Soborul I de la Niceea, fiind anatematisiți prin enciclicele Patriarhilor Răsăritului din anii 1582, 1756, 1848. Ne alăturăm marelui dascăl al Bisericii, Sfântului Ioan Gură de Aur, care, în tâlcuirea Epistolei către Evrei, cuvântul 34, zice: „Dacă episcopul sau clericul este viclean în chestiunile credinței, atunci fugi și leapădă-te de el, nu numai ca de un om, ci chiar și înger din cer de-ar fi”.

Ecumenismul contemporan are drept scop relativizarea, minimalizarea și anularea adevărului Ortodoxiei mântuitoare. Cine se alătura acestei erezii care sapă la temelia Bisericii, unul ca acesta se aseamană lui Iuda, care L-a vândut pe Hristos. Unii ca aceștia cad sub anatemele Sfinților Părinți, îndreptate împotriva ereticilor care falsificau dogmele Bisericii și necinsteau rânduiala cea dreaptă a sfintelor canoane.

Mărturisim împreună cu Sfântul Marcu Eugenicul, mitropolitul Efesului (1444), singurul apărator al Ortodoxiei la Sinodul „unionist” de la Ferrara-Florența (1438-1439) și zicem împreună cu el: „Credința noastră este dreapta mărturisire a Sfinților Părinți ai noștri. Cu ea, noi nădăjduim să ne înfațișăm înaintea Domnului și să primim iertarea păcatelor iar fără de ea, nu știu ce fel de cuvioșenie ne-ar putea izbăvi de chinul cel veșnic. În materie de credință nu exista concesie. Chestiunile credinței nu admit iconomia”.

Mai mărturisim și împreună cu Sfântul Paisie de la Neamț, care zice: „Au doară nu eretici sunt râmlenii (romano-catolicii, n.ed) cu al lor papă? Bine știu că vei zice că sunt eretici. Și de vreme ce sunt eretici, precum și cu adevărat sunt, atunci Sfânta noastră Biserică îi afurisește pe dânșii. Și, pe care Sfânta Biserica îi afurisește și eu, împreună cu Biserica, fiul ei fiind, îi afurisesc." („Cuvinte și scrisori duhovnicesti” - vol.II, Ed. Tipogr. Centrală, Chișinău, 1999, p.49).

Ca fii ai Bisericii lui Hristos, respingem orice manifestare a ecumenismului actual, deoarece avem datoria de a lupta pentru adevăr, până la ultima suflare. Ne îndrepțătesc și cuvintele Sfântului Ioan Evanghelistul, ce spune: „Mai mare bucurie decât aceasta nu am, când aud că fiii mei umblă întru adevăr” (III Ioan 1, 4).

Facebook

Contact

Manastirea Adormirea Maicii Domnului Bucuresti

  • Adresa: Str. Televiziunii, nr. 13, sector 6
  • Email: amdmamd@yahoo.com
  • Telefon: 0784.291.624